Dieta w chorobie trzewnej

 

 

   Choroba trzewna znana jako celiakia charakteryzuje się nietolerancją białek glutenowych, a ściślej frakcji prolamin występujących w pszenicy, życie, jęczmieniu oraz owsie. Celiakia jest poważną i trwałą chorobą autoimmunologiczną. U osób z celiakią limfocyty T obecne w błonie śluzowej jelita cienkiego rozpoznają gluten jako substancję obcą i wywołują reakcję immunologiczną. Organizm chorego produkuje przeciwciała, które atakują jego tkanki, w wyniku czego dochodzi do ataku oraz niszczenia kosmków jelitowych. U osób chorych na celiakię spożycie produktów zawierających gluten powoduje zanik kosmków jelita cienkiego, co prowadzi do poważnych zaburzeń wchłaniania w jelicie cienkim i deficytów ważnych żywieniowo składników. Jedynym leczeniem choroby trzewnej jest stosowanie przez całe życie diety bezglutenowej. W przypadku nieprzestrzegania jej lub nieświadomego spożywania produktów zawierających nawet niewielkie ilości glutenu, może dojść do wyniszczenia chorego, u niektórych mogą rozwinąć się poważne powikłania. Osoby z chorobą trzewną mają do wyboru wiele produktów bezglutenowych.