Odżywianie w niedożywieniu

                             

 

 

Przyczyną niedożywienia może być brak łaknienia, postępująca choroba, stresujący tryb życia, u osób starszych zniedołężnienie, zmniejszenie apetytu czy trudności z przyjmowaniem, przeżuwaniem i połykaniem pokarmów.

Długotrwałe niedożywienie wpływa niekorzystnie na stan zdrowia pacjenta, powodując utratę sił i chęci do walki z chorobą, osłabienie, apatię, spadek aktywności życiowej, gorsze gojenie ran, obniżenie odporności organizmu oraz wydłużenie okresu rekonwalescencji.

Prawidłowy stan odżywienia pacjenta zwiększa jego szanse na szybszy powrót do zdrowia.

Dieta dostosowana do potrzeb chorego oraz wzbogacona w niezbędne składniki odżywcze prowadzi do zwiększonego przyrostu masy ciała. Chory powinien przyjmować dziennie taką ilość pokarmów, która pokryje jego zapotrzebowanie na energię, białko oraz elektrolity, a także pierwiastki śladowe i witaminy.